Wie ben je?

Wie ben je?

Lieve lezers,

Het heeft wat langer geduurd, maar hier weer een stukje vanuit mijn hart.

God ziet ons helemaal zoals we echt zijn. Hij ziet ons hart. Alles wat in ons omgaat, wat we denken, wat we voelen, wat we leuk vinden, waar we verdriet over hebben; Hij weet het. Voor mensen kunnen we dingen verbergen, maar Hij ziet ons puur zoas we zijn!

Hebreëen 4:13a uit de NLT zegt dat niets in de gehele schepping verborgen is voor God. Misschien zou dat wat eng over kunnen komen als je niet weet dat God zoveel van je houdt, en dat Hij toch wel weet wie je bent. Soms hebben we ons “verborgen” door slechte ervaringen en teleurstellingen.

God is te vertrouwen en Hij wil dat we ons niet “verbergen” voor Hem, maar onszelf aan Hem durven over te geven. Het zal misschien niet in één keer gaan, maar wanneer we Hem meer en meer persoonlijk leren kennen, zal dat toenemen. Vertrouwen zal gaan groeien en we zullen steeds meer de persoon worden die we werkelijk zijn.

Psalm 139:1-6 Heer, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.

Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.

God ziet je en is betrokken bij jou.

Laat Hem toe in je hele leven en open je voor Hem.