Versta jij Zijn stem?

Versta jij Zijn stem?

Als kind van God zijn wij in staat om relatie met Hem te hebben als Vader. Dit is ook wat God heel graag wil, dat wij contact met Hem hebben. Jezus vertelt hierover in Johannes 10; Hij vertelt dat Hij de Goede Herder is en wij Zijn schapen. De Herder kent Zijn schapen, maar wat ook zeer belangrijk is: Zijn schapen kennen/horen Zijn stem, Johannes 10:27 (NKJV).

Wij, jij en ik, zijn dus in staat te horen of het God is die tegen ons spreekt of een ander. Het begint al met je redding, in Romeinen 8:16 (NKJV), staat dat de Heilige Geest zelf getuigt in onze Geest dat we kinderen Gods zijn. Je kunt dit ook als volgt uitleggen: de Heilige Geest communiceert met onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Of op deze manier: de Heilige Geest zelf legt in onze harten de zekerheid dat we kinderen Gods zijn. Geen onduidelijkheid hier over dus!