Oplossing voor afwijzing

Gods oplossing voor afwijzing en verwerping

In deze wereld zullen wij met afwijzing te maken krijgen. De één misschien meer dan de ander, maar we moeten weten hoe we hier mee om moeten gaan zodat we dit niet ons hele leven laten bepalen. Vandaag wil ik beginnen met je te laten zien dat er een oplossing is bij God, en ik wil je bemoedigen om hier uit te komen. Jezus is de Verlosser.

Jesaja 53 vers 3 zegt dat Hij veracht en verworpen is door mensen. Hij heeft dit meegemaakt en Hij is er om jou te helpen. In Hebreeën 4:16 staat dat wij vrijmoedig voor de Troon van genade kunnen komen om hulp te krijgen in de tijd van nood. Hij zegt in Johannes 6:37b dat Hij degene die tot Hem komt nooit zal afwijzen of verwerpen (Ampl.Bible). Ga hier meer aandacht aan geven dan aan de afwijzing van mensen, dan geef jij afwijzing niet de kans in jouw leven om je naar beneden te halen.

In Psalm 27:10 staat dat zelfs als je vader of je moeder je verlaten heeft de Heer voor jou zal zorgen. Jezus is afwijzing in de ergste vorm tegengekomen. Voordat Hij naar het kruis ging werd Hij bespuugd, bespot en vernedert, Hij heeft de prijs voor jou en mij betaald. Hierdoor hebben wij door geloof vrije toegang tot de Vader.

Ja, afwijzing doet pijn, maar wanneer dit gebeurd ga dan naar Hem, en laat afwijzing niet toe om in jouw leven te roven en te vernietigen.

Wij kunnen kiezen, kies leven en acceptatie door Hem.

Psalm 9:9,10 (NKJV) De Heer zal ook een toevlucht zijn (een veilige hoogte) voor de verdrukten, een toevlucht in tijden van moeilijkheden. En zij die Uw naam kennen zullen hun vertrouwen op U stellen. Want U Heer, heeft niet in de steek gelaten degenen die U zoeken. Wanneer je Hem zoekt, zal Hij jou zeker niet verlaten!

Op basis van het Woord van God kun je dus het volgende spreken: 

  • Ik dank U Jezus dat U mij nooit afwijst.
  • Ik stel mijn vertrouwen hierin op U en niet op mensen!