Wij zijn niet van deze wereld

Pastor Hella

Wij zijn niet van deze wereld

Iemand zei eens tegen me: “O, zijn jullie van die mensen die alles ontkennen, wanneer je pijn hebt zeg je, dat heb ik niet”. “Nee”, zei ik, “Ik ontken niet dat er dingen kunnen zijn, maar ik hoef niet alles aan te nemen. Ik kijk naar wat het Woord van God zegt”.

In Johannes 17:16 zegt Jezus tegen Zijn discipelen dat ze niet van deze wereld zijn, net zoals Hij dat niet is. Wat betekent dit nu in mijn dagelijks leven? Ik heb zelf jarenlang enorme last gehad van zware depressie, en later kwamen daar ook angstaanvallen bij. De psycholoog en de psychiater kwamen na jaren tot de eindconclusie dat ik er mee moest leren leven, en met behulp van medicijnen werd het draaglijker.

Toen Jezus in mijn leven kwam, trok Hij mij hieruit, en dat ging boven alles wat de “wereld en haar manier van doen” hierover zei. Jezus zei in Johannes 10:10 dat Hij is gekomen om mij een leven te geven en dat in overvloed. In Luas 4:18 zei Hij dat Hij de verdrukten vrij zou zetten. Zijn Woorden gingen boven alle andere woorden uit, en bevatten Zijn kracht om dit ook tot stand te brengen.

Mijn leven is totaal veranderd, ik ontken niet dat deze dingen er zijn, maar ik weet dat er Iemand is Die groter is dan deze dingen en in staat is jou hier uit te halen.

1 Petrus 1:24-25 (The Message)

Het oude leven is een leven als gras, haar schoonheid duurt zo kort als wilde bloemen; gras verdroogt, en de bloemen verwelken; Gods Woord gaat voor altijd verder. Dit is het Woord wat het nieuwe leven in jou ontvangen heeft!

Dus als er deze week iets op je afkomt, ga dan eerst eens kijken wat het Woord van God hierover zegt.