Maak je geen zorgen

Maak je geen zorgen

Gods wil voor ons is dat wij ons geen zorgen maken over dingen. Misschien ben je iemand die zich snel zorgen maakt; maar kijk eens wat God hierover in de Bijbel zegt.

Als je Mattheüs 6:25 leest, zegt Jezus: “Neem geen gedachten over je leven, over wat je zult eten, drinken en wat voor kleding je moet dragen”(KJV), zorgen maken dus.

Zegt Hij dat wij niets hoeven te doen? Nee, Hij zegt ons dat wij ons geen zorgen over deze dingen moeten maken, maar God moeten vertrouwen. Hij wil voor al deze dingen zorgen in ons leven!

Hoe pak ik dat aan?

Mattheüs 6:33 zegt; zoek, boven alles, eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, (Zijn manier van doen), en dan zullen al deze dingen samen u bovendien geschonken worden (Amp. Bible). In dit hoofdstuk zegt Jezus dat de heidenen, de mensen die geen verbond met God hebben, op zoek zijn naar al deze dingen, maar dat het niet óns doel is in het leven! God weet dat jij al deze dingen ook nodig hebt.

Dus wanneer je merkt dat jij je zorgen maakt over deze dingen, geef deze last dan aan God, zoals geschreven staat in 1 Petrus 5:7, en ga zoeken in het Woord wat Gods manier van doen is in deze dingen. Laat Hem voor jou zorgen.

Neem een besluit: Ik ga me vandaag geen zorgen maken, maar ik ga er op vertrouwen dat de Vader voor mij zorgt.