Leiding Heilige Geest

De Heilige Geest wil ook jou leiden!

De Heilige Geest is hier op aarde en is in ons, om ons te helpen en ons te leiden in ons leven. God geeft ons de opdracht om in de Geest te leven, opdat wij een succesvol leven kunnen hebben, een leven wat God pleziert en eert. Wat is hierin ons deel?

Belangrijk is dat je tijd in het Woord doorbrengt, de Geest en het woord zullen elkaar niet tegenspreken. In Johannes 16:13 staat dat Hij ons zal leiden in alle Waarheid, en het Woord is Waarheid (zie Johannes 17:17).

Hoe meer wij weten over hoe God denkt, hoe beter wij de Geest kunnen volgen en verstaan. Er staat in Hosea 4:6 dat Gods volk vernietigd wordt door gebrek aan kennis, maar óók dat zij kennis verworpen hebben. Neem dus ook de dingen die je leert aan, laat het Woord toe in je leven.

Hoe meer wij het Woord bestuderen en er over mediteren (overdenken, naar ons zelf toespreken), hoe meer wij onze gedachten vernieuwen om geestelijke dingen te begrijpen (Romeinen 12:2).

Weet je dingen niet, ga eerst eens op zoek in het Woord en zoek uit hoe God over de dingen denkt, zodat je Zijn wil weet. De Geest is altijd gewillig om te helpen en ons te leiden, maar wij zullen ook gewillig moeten zijn om de dingen te leren zodat wij geleid kunnen worden.

Psalm 119:105 zegt dat Gods Woord een lamp is en een licht zodat je het pad ziet. We hebben een Gids, maar we hebben licht nodig om Hem te volgen.Wil je geleid worden door de Geest, dan is de eerste stap dat jij leert uit het Woord. Dit is voor een ieder mogelijk, maar het kost tijd en discipline. Wil je iemand leren kennen dan zul je tijd moeten doorbrengen met die persoon, en zo is het met God ook.

Het is niet moeilijk, God wil het jou ook geven, ga het doen!

Belijdenis: Ik kies er voor geleid te worden door de Geest, en daarom ga ik tijd nemen met Woord van God om Hem te leren kennen. De Heilige Geest is ook gekomen om mij te leiden!