Gods stem verstaan

Gods stem verstaan

Wanneer je iemand beter leert kennen, ga je diegene’s stem herkennen. Als Oebele, mijn man, mij roept, weet ik dat hij het is omdat ik zijn stem ken. Ik geloof dat wij zo ook Gods stem kunnen leren kennen.  Hoe gaat dat nu in zijn werk en kun jij dit ook? Hoe leer je iemand kennen?

Door tijd met hem of haar door te brengen! Met God werkt dat net zo; door Zijn Woord te horen en te lezen en naar de gemeente te gaan, en door met Hem te spreken en naar Hem te luisteren. Vooral dat laatste is iets wat we vaak nog moeten leren. Hoe leren we Zijn stem herkennen tussen de vele geluiden van invloeden om ons heen? Tijd doorbrengen in Zijn Woord, de Bijbel, is van groot belang.

Hierin staan Zijn Woorden opgeschreven.

2 Timotheus 3:16 zegt dat de gehele Schrift is gegeven door inspiratie vanuit God. Daardoor kun je Hem leren kennen, en ook Zijn stem. God zal nooit iets spreken wat niet in overeenstemming is met Zijn Woord.

Een voorbeeld; wanneer er tegen je gesproken wordt dat je niets voorstelt, niet van waarde bent en niets kunt, dan kun je meteen weten dat dit niet Gods stem is.

Hij heeft je gemaakt en houdt enorm veel van je, dus zullen dit niet Zijn Woorden zijn. Door het Woord te leren kennen, leer je Degene kennen die deze woorden gesproken heeft. Neem wat tijd en lees eens Psalm 119, en leer Gods stem beter kennen en verstaan.