Wanneer u Victory Church en het werk wat we doen wilt ondersteunen, dan is uw gift van harte welkom. Wij zullen uw gift gebruiken om uitvoering te geven aan de visie van de gemeente. Op onderstaande rekeningnummers kunt u uw gift overmaken.

Giften en donaties

NL 64 RABO 0305152173
t.a.v. Victory Church Drachten.

Tienden

NL 04 RABO 0305104365
t.a.v. Victory Church Drachten.

ANBI

Victory Church is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, uw giften zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting.