Geliefd door de Vader

Geliefd door de Vader

Weet je dat God van je houdt?
Weet je dat jij van grote waarde bent voor Hem?
Weet jij dat jij geaccepteerd bent en Hij jou niet afwijst?

Dit zijn de dingen waarover God wil dat Zijn kinderen absolute zekerheid hebben. Zijn liefde voor jou, altijd! Zijn liefde is niet gebaseerd op dingen die jij hebt gedaan, maar op Zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. Dit is Gods soort liefde, deze liefde gaf Zijn enige Zoon aan de wereld, zodat een ieder die in Hem geloofd niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Deze liefde zal jou niet opgeven, Zijn liefde is er nu voor jou, vandaag op dit moment! Durf dit te geloven en luister niet naar de leugens die zeggen dat God niet van je houdt. Kies Waarheid, Jezus zegt in Johannes 14:6 dat Hij de Waarheid is, Hij liegt nooit!

Als je gevoel zegt dat niemand om jou geeft, pak dan je Bijbel en ga de liefde van God zien, en aannemen voor jou zelf. Als jij zit met depressie, minderwaardigheid of afwijzing, ga dan de Waarheid en liefde van God aannemen. Het zal je vrijzetten en je leven veranderen. Neem vandaag de stap om Gods liefde te leren kennen en aan te nemen, en begin dit naar jezelf toe te spreken.

Geloof komt door het horen van het Woord (Romeinen 10:17) Jezus is gekomen om te redden en te genezen, en Zijn liefde faalt nooit!

1 Johannes 4:16 New Living Translation: Wij weten hoeveel God van ons houdt, en wij hebben ons vertrouwen in Zijn liefde. God is liefde, en allen die leven in liefde leven in God, en God leeft in hen.

1 Johannes 4:16 The Message: We kennen het zo goed, we hebben het met hart en ziel omarmd, deze liefde die van God komt. God is liefde. Wanneer we permanent blijven in een leven van liefde, dan leven we in God en leeft God in ons.

Spreek het volgende uit naar jezelf: Vader, ik dank U voor Uw liefde voor mij. Ik dank U dat U mij zo lief had dat u Uw eigen Zoon gaf. Ik neem Uw liefde aan en ik geloof dit voor mij.